Weekly Meeting Minutes

Weekly Meeting on 05/27/2024
Weekly Meeting on 05/27/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA MAY 27, 2024 Attendees: Mufti Saad, Maulana Ibraheem Khan, Shoukat Nawaz, Amir Akhtar, Shamsul Usmani, Mohammed Saleem, Rashid Noor, Siddiq, Nasir Vohra

Weekly Meeting on 05/20/2024
Weekly Meeting on 05/20/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA MAY 20, 2024 Attendees: Mufti Saad, Maulana Ibraheem Khan,  Amir Akhtar, Shamsul Usmani, Mohammed Saleem, Adil Sayeed

Weekly Meeting on 05/09/2024
Weekly Meeting on 05/09/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA MAY 9, 2024 Attendees: Mufti Saad, Maulana Ibraheem Khan, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz, Zubair Shaikh, Rashid Noor,  Mohammed Saleem, Nasir Vohra, Siddiq

Weekly Meeting on 05/02/2024
Weekly Meeting on 05/02/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA MAY 2, 2024 Attendees: Mufti Saad, Maulana Ibraheem Khan, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz, Zubair Shaikh,   Mohammed Saleem,  Adil Sayeed, Siddiq, Shamsul Usmani

Weekly Meeting on 4/25/2024
Weekly Meeting on 4/25/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA APRIL 25, 2024 Attendees: Mufti Saad, Maulana Ibraheem Khan, Maulana Tahir, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz,  Mohammed Saleem, Nasir Vohra

Weekly Meeting on 4/18/2024
Weekly Meeting on 4/18/2024

بسم الله الرحمن الرحيمZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARAAPRIL 18, 2024 Attendees: Mufti Saad, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz, Zubair Shaikh, Rashid Noor,  Mohammed Saleem, Nasir Vohra

Weekly Meeting on 3/31/2024
Weekly Meeting on 3/31/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARAMARCH 31, 2024Attendees: Mufti Saad, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz, Farrokh Syed, Rashid Noor,  Mohammed Saleem

Weekly Meeting on 3/7/2024
Weekly Meeting on 3/7/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA MARCH 7, 2024 Attendees: Mufti Saad, Maulana Ibraheem Khan, Maulana Tahir, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz, Farrokh Syed, Rashid Noor, Adil Sayeed, Mohammed Saleem, Zubair Shaikh

Weekly Meeting on 2/29/2024
Weekly Meeting on 2/29/2024

بسم الله الرحمن الرحيم ZAKARIA ISLAMIC ACADEMY (ZIA) WEEKLY MASHWARA FEBRUARY 29, 2024 Attendees: Maulana Ibraheem Khan, Maulana Tahir, Amir Akhtar, Shoukat Nawaz, Farrokh Syed, Rashid Noor, Emdad, Adil Sayeed, Mohammed Saleem, Zubair Shaikh